• Language – Nyelv – Ngôn ngữ

  • Skype Pacific Travel (Team A)

  • Skype Pacific Travel (Team B)

  • Skype Pacific Travel (Team C)

  • Calendar / Náptar / Lịch Việtnam


  • Weather – Időjárás – Thời tiết


Đại Sứ Quán Việt Nam tại Budapest, Hungari

ĐSQ Vietnam
Tại: Hungary
Thành phố: Budapest
Địa chỉ: 1062 Dhibb, U.29, Budapest, HUNGARY
Phone: (00361) 342-5583, 342-9922, 343-0963
Fax: (361) 342 5583; (361) 342 9922; Consular: 343 3836
Website: www.vietnamembassy-hungary.org/
Email: vp-budapest@mofa.gov.vn
Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Sáu 8:30 a.m. to 5:30 p.m

Nếu Bạn có nhu cầu cụ thể xin Visa các nước khác, xin liên lạc văn phòng Pacific

Travel Visa 5 images